Arabiska för extraktion

istikhlaaS
ﺍِﺳﺘِﺨﻠَﺎﺹ
extraktion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för extraktion uttalas istikhlaaS och skrivs ﺍِﺳﺘِﺨﻠَﺎﺹ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet extraktion består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med extraktion

Alla bokstäver i extraktion

ﺍِﺳﺘِﺨﻠَﺎﺹ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
alef
sin
s
ta
t
kha
kh
lam
l
alef
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för extraktion består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺨﻠَﺎﺹ och uttalas istikhlaaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver