Arabiska för kamma

Tammara
ﻃَﻤَّﺮَ
kamma – dåtid han
yuTammiru
ﻳُﻄَﻤِّﺮُ
kamma – nutid han

Det arabiska verbet för att kamma skrivs ﻃَﻤَّﺮَ och uttalas Tammara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻤِّﺮُ och uttalas yuTammiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kamma består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kamma

Alla bokstäver i kamma

ﻃَﻤَّﺮَ
ﻃـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
Ta
T
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kamma består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻤَّﺮَ och uttalas Tammara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kamma

fa33ala blir Tammara

Vi har sett att det arabiska ordet för kamma skrivs ﻃَﻤَّﺮَ och uttalas Tammara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, m och r, blir ordet Tammara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kamma

Böjningsformer av kamma

dåtid
nutid
han
Tammara
ﻃَﻤَّﺮَ
han - dåtid
yuTammiru
ﻳُﻄَﻤِّﺮُ
han - nutid
hon
Tammarat
ﻃَﻤَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuTammiru
ﺗُﻄَﻤِّﺮُ
hon - nutid
jag
Tammartu
ﻃَﻤَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uTammiru
ﺃُﻃَﻤِّﺮُ
jag - nutid