Arabiska för raket

Saaruukh
ﺻَﺎﺭُﻭﺥ
raket – maskulinum singular

Det arabiska ordet för raket uttalas Saaruukh och skrivs ﺻَﺎﺭُﻭﺥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns raket i:

Sawaariikh
ﺻَﻮَﺍﺭِﻳﺦ
raket – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet raket består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med raket

Alla bokstäver i raket

ﺻَﺎﺭُﻭﺥ
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺮ
ـﻮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
Sad
S
alef
ra
r
waw
w
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för raket består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺭُﻭﺥ och uttalas Saaruukh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver