Arabiska för ansträngning, strävan

takalluf
ﺗَﻜَﻠُّﻒ
ansträngning, strävan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ansträngning, strävan uttalas takalluf och skrivs ﺗَﻜَﻠُّﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansträngning, strävan består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansträngning, strävan

Alla bokstäver i ansträngning, strävan

ﺗَﻜَﻠُّﻒ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
kaf
k
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ansträngning, strävan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻜَﻠُّﻒ och uttalas takalluf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ansträngning, strävan

tafa33ul blir takalluf

Vi har sett att det arabiska ordet för ansträngning, strävan skrivs ﺗَﻜَﻠُّﻒ och uttalas takalluf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är k, l och f, blir ordet takalluf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ansträngning, strävan