Arabiska för skrik

Sarkha
ﺻَﺮﺧَﺔ
skrik – femininum singular

Det arabiska ordet för skrik uttalas Sarkha och skrivs ﺻَﺮﺧَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skrik i:

Sarkhaat
ﺻَﺮﺧَﺎﺕ
skrik – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skrik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrik består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrik

Alla bokstäver i skrik

ﺻَﺮﺧَﺔ
ﺻـ
ـﺮ
ﺧـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺮ
ﺧـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺔ
 
Sad
S
ra
r
kha
kh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skrik består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺮﺧَﺔ och uttalas Sarkha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrik

fa3la blir Sarkha

Vi har sett att det arabiska ordet för skrik skrivs ﺻَﺮﺧَﺔ och uttalas Sarkha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är S, r och kh, blir ordet Sarkha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrik