Arabiska för vara ren, vara rättfärdig

zakaa
ﺯَﻛَﺎ
vara ren, vara rättfärdig – dåtid han
yazkuu
ﻳَﺰﻛُﻮ
vara ren, vara rättfärdig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara ren, vara rättfärdig skrivs ﺯَﻛَﺎ och uttalas zakaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺰﻛُﻮ och uttalas yazkuu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara ren, vara rättfärdig består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, kaf som skrivs och uttalas k och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara ren, vara rättfärdig

Alla bokstäver i vara ren, vara rättfärdig

ﺯَﻛَﺎ
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
 
zayn
z
kaf
k
alef
 
 
Det arabiska ordet för vara ren, vara rättfärdig består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﻛَﺎ och uttalas zakaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara ren, vara rättfärdig

dåtid
nutid
han
zakaa
ﺯَﻛَﺎ
han - dåtid
yazkuu
ﻳَﺰﻛُﻮ
han - nutid
hon
zakat
ﺯَﻛَﺖ
hon - dåtid
tazkuu
ﺗَﺰﻛُﻮ
hon - nutid
jag
zakawtu
ﺯَﻛَﻮﺕُ
jag - dåtid
'azkuu
ﺃَﺯﻛُﻮ
jag - nutid