Arabiska för fasta, fastande

Siyaam
ﺻِﻴَﺎﻡ
fasta, fastande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fasta, fastande uttalas Siyaam och skrivs ﺻِﻴَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fasta, fastande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fasta, fastande

Alla bokstäver i fasta, fastande

ﺻِﻴَﺎﻡ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Sad
S
ya
y
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fasta, fastande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ordet skrivs därför ﺻِﻴَﺎﻡ och uttalas Siyaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver