Arabiska för kokande

ghalayaan
ﻏَﻠَﻴَﺎﻥ
kokande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kokande uttalas ghalayaan och skrivs ﻏَﻠَﻴَﺎﻥ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kokande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kokande

Alla bokstäver i kokande

ﻏَﻠَﻴَﺎﻥ
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ghayn
gh
lam
l
ya
y
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kokande består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻏَﻠَﻴَﺎﻥ och uttalas ghalayaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver