Arabiska för intryck, takt

waq3
ﻭَﻗﻊ
intryck, takt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intryck, takt uttalas waq3 och skrivs ﻭَﻗﻊ.

Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intryck, takt består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intryck, takt

Alla bokstäver i intryck, takt

ﻭَﻗﻊ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻊ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för intryck, takt består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻗﻊ och uttalas waq3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för intryck, takt

fa3l blir waq3

Vi har sett att det arabiska ordet för intryck, takt skrivs ﻭَﻗﻊ och uttalas waq3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, q och 3, blir ordet waq3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som intryck, takt