Arabiska för få att dansa

raqqaSa
ﺭَﻗَّﺺَ
få att dansa – dåtid han
yuraqqiSu
ﻳُﺮَﻗِّﺺُ
få att dansa – nutid han

Det arabiska verbet för att få att dansa skrivs ﺭَﻗَّﺺَ och uttalas raqqaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺮَﻗِّﺺُ och uttalas yuraqqiSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få att dansa består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få att dansa

Alla bokstäver i få att dansa

ﺭَﻗَّﺺَ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﺺ
 
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ra
r
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för få att dansa består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﻗَّﺺَ och uttalas raqqaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för få att dansa

fa33ala blir raqqaSa

Vi har sett att det arabiska ordet för få att dansa skrivs ﺭَﻗَّﺺَ och uttalas raqqaSa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är r, q och S, blir ordet raqqaSa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som få att dansa

Böjningsformer av få att dansa

dåtid
nutid
han
raqqaSa
ﺭَﻗَّﺺَ
han - dåtid
yuraqqiSu
ﻳُﺮَﻗِّﺺُ
han - nutid
hon
raqqaSat
ﺭَﻗَّﺼَﺖ
hon - dåtid
turaqqiSu
ﺗُﺮَﻗِّﺺُ
hon - nutid
jag
raqqaStu
ﺭَﻗَّﺼﺖُ
jag - dåtid
'uraqqiSu
ﺃُﺭَﻗِّﺺُ
jag - nutid