Arabiska för kontinuitet

istimraar
ﺍِﺳﺘِﻤﺮَﺍﺭ
kontinuitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontinuitet uttalas istimraar och skrivs ﺍِﺳﺘِﻤﺮَﺍﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kontinuitet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontinuitet består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontinuitet

Alla bokstäver i kontinuitet

ﺍِﺳﺘِﻤﺮَﺍﺭ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
mim
m
ra
r
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kontinuitet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻤﺮَﺍﺭ och uttalas istimraar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver