Arabiska för flitig, ihärdig

mujidd
ﻣُﺠِﺪّ
flitig, ihärdig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flitig, ihärdig uttalas mujidd och skrivs ﻣُﺠِﺪّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet flitig, ihärdig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flitig, ihärdig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flitig, ihärdig

Alla bokstäver i flitig, ihärdig

ﻣُﺠِﺪّ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
mim
m
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för flitig, ihärdig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠِﺪّ och uttalas mujidd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver