Arabiska för transportera

naqala
ﻧَﻘَﻞَ
transportera – dåtid han
yanqulu
ﻳَﻨﻘُﻞُ
transportera – nutid han

Det arabiska verbet för att transportera skrivs ﻧَﻘَﻞَ och uttalas naqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻘُﻞُ och uttalas yanqulu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: trafik
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet transportera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet transportera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med transportera

Alla bokstäver i transportera

ﻧَﻘَﻞَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
nun
n
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för transportera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻘَﻞَ och uttalas naqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för transportera

fa3ala blir naqala

Vi har sett att det arabiska ordet för transportera skrivs ﻧَﻘَﻞَ och uttalas naqala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet naqala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som transportera

Böjningsformer av transportera

dåtid
nutid
han
naqala
ﻧَﻘَﻞَ
han - dåtid
yanqulu
ﻳَﻨﻘُﻞُ
han - nutid
hon
naqalat
ﻧَﻘَﻠَﺖ
hon - dåtid
tanqulu
ﺗَﻨﻘُﻞُ
hon - nutid
jag
naqaltu
ﻧَﻘَﻠﺖُ
jag - dåtid
'anqulu
ﺃَﻧﻘُﻞُ
jag - nutid