Arabiska för allvar

jidd
ﺟِﺪّ
allvar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för allvar uttalas jidd och skrivs ﺟِﺪّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet allvar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allvar består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allvar

Alla bokstäver i allvar

ﺟِﺪّ
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för allvar består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﺪّ och uttalas jidd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver