Arabiska för tegelsten

Tuuba
ﻃُﻮﺑَﺔ
tegelsten – femininum singular

Det arabiska ordet för tegelsten uttalas Tuuba och skrivs ﻃُﻮﺑَﺔ.

Förutom grundformen finns tegelsten i:

Tuub
ﻃُﻮﺏ
tegelsten – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tegelsten

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tegelsten består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tegelsten

Alla bokstäver i tegelsten

ﻃُﻮﺑَﺔ
ﻃـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
Ta
T
waw
w
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tegelsten består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃُﻮﺑَﺔ och uttalas Tuuba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver