Arabiska för krav

multazam
ﻣُﻠﺘَﺰَﻡ
krav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för krav uttalas multazam och skrivs ﻣُﻠﺘَﺰَﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krav består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krav

Alla bokstäver i krav

ﻣُﻠﺘَﺰَﻡ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
lam
l
ta
t
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för krav består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠﺘَﺰَﻡ och uttalas multazam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krav

mufta3al blir multazam

Vi har sett att det arabiska ordet för krav skrivs ﻣُﻠﺘَﺰَﻡ och uttalas multazam. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är l, z och m, blir ordet multazam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krav