Arabiska för engagerad

multazim
ﻣُﻠﺘَﺰِﻡ
engagerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för engagerad uttalas multazim och skrivs ﻣُﻠﺘَﺰِﻡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet engagerad består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med engagerad

Alla bokstäver i engagerad

ﻣُﻠﺘَﺰِﻡ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺘـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
lam
l
ta
t
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för engagerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠﺘَﺰِﻡ och uttalas multazim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för engagerad

mufta3il blir multazim

Vi har sett att det arabiska ordet för engagerad skrivs ﻣُﻠﺘَﺰِﻡ och uttalas multazim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är l, z och m, blir ordet multazim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som engagerad