Arabiska för irritation

'ighDaab
ﺇِﻏﻀَﺎﺏ
irritation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för irritation uttalas 'ighDaab och skrivs ﺇِﻏﻀَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irritation består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Dad som skrivs och uttalas D och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irritation

Alla bokstäver i irritation

ﺇِﻏﻀَﺎﺏ
ﻏـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ghayn
gh
Dad
D
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för irritation består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻏﻀَﺎﺏ och uttalas 'ighDaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver