Arabiska för förargad

maghDuub
ﻣَﻐﻀُﻮﺏ
förargad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förargad uttalas maghDuub och skrivs ﻣَﻐﻀُﻮﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förargad består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Dad som skrivs och uttalas D och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förargad

Alla bokstäver i förargad

ﻣَﻐﻀُﻮﺏ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻀـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ghayn
gh
Dad
D
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förargad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﻀُﻮﺏ och uttalas maghDuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver