Arabiska för frisör

muzayyin
ﻣُﺰَﻳِّﻦ
frisör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frisör uttalas muzayyin och skrivs ﻣُﺰَﻳِّﻦ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frisör består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frisör

Alla bokstäver i frisör

ﻣُﺰَﻳِّﻦ
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
zayn
z
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för frisör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰَﻳِّﻦ och uttalas muzayyin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frisör

mufa33il blir muzayyin

Vi har sett att det arabiska ordet för frisör skrivs ﻣُﺰَﻳِّﻦ och uttalas muzayyin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är z, y och n, blir ordet muzayyin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frisör