Arabiska för vika

Tawaa
ﻃَﻮَﻯ
vika – dåtid han
yaTwii
ﻳَﻄﻮِﻱ
vika – nutid han

Det arabiska verbet för att vika skrivs ﻃَﻮَﻯ och uttalas Tawaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻮِﻱ och uttalas yaTwii. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vika består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i vika

ﻃَﻮَﻯ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﻰ
 
Ta
T
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för vika består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَﻯ och uttalas Tawaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vika

dåtid
nutid
han
Tawaa
ﻃَﻮَﻯ
han - dåtid
yaTwii
ﻳَﻄﻮِﻱ
han - nutid
hon
Tawat
ﻃَﻮَﺕ
hon - dåtid
taTwii
ﺗَﻄﻮِﻱ
hon - nutid
jag
Tawaytu
ﻃَﻮَﻳﺖُ
jag - dåtid
'aTwii
ﺃَﻃﻮِﻱ
jag - nutid