Arabiska för martyr

shahiid
ﺷَﻬِﻴﺪ
martyr – maskulinum singular

Det arabiska ordet för martyr uttalas shahiid och skrivs ﺷَﻬِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns martyr i:

shuhadaa'
ﺷُﻬَﺪَﺍﺀ
martyr – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet martyr

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet martyr består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med martyr

Alla bokstäver i martyr

ﺷَﻬِﻴﺪ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
shin
sh
ha
h
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för martyr består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻬِﻴﺪ och uttalas shahiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver