Arabiska för klassificera, ordna

Saffa
ﺻَﻒَّ
klassificera, ordna – dåtid han
yaSuffu
ﻳَﺼُﻒُّ
klassificera, ordna – nutid han

Det arabiska verbet för att klassificera, ordna skrivs ﺻَﻒَّ och uttalas Saffa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼُﻒُّ och uttalas yaSuffu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klassificera, ordna består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klassificera, ordna

Alla bokstäver i klassificera, ordna

ﺻَﻒَّ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för klassificera, ordna består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻒَّ och uttalas Saffa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av klassificera, ordna

dåtid
nutid
han
Saffa
ﺻَﻒَّ
han - dåtid
yaSuffu
ﻳَﺼُﻒُّ
han - nutid
hon
Saffat
ﺻَﻔَّﺖ
hon - dåtid
taSuffu
ﺗَﺼُﻒُّ
hon - nutid
jag
Safaftu
ﺻَﻔَﻔﺖُ
jag - dåtid
'aSuffu
ﺃَﺻُﻒُّ
jag - nutid