Arabiska för koncession, waiver

tanaazul
ﺗَﻨَﺎﺯُﻝ
koncession, waiver – maskulinum singular

Det arabiska ordet för koncession, waiver uttalas tanaazul och skrivs ﺗَﻨَﺎﺯُﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koncession, waiver består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koncession, waiver

Alla bokstäver i koncession, waiver

ﺗَﻨَﺎﺯُﻝ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
nun
n
alef
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för koncession, waiver består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﺎﺯُﻝ och uttalas tanaazul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för koncession, waiver

tafaa3ul blir tanaazul

Vi har sett att det arabiska ordet för koncession, waiver skrivs ﺗَﻨَﺎﺯُﻝ och uttalas tanaazul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är n, z och l, blir ordet tanaazul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som koncession, waiver