Arabiska för väst

3ushba
ﻋُﺸﺒَﺔ
väst – femininum singular

Det arabiska ordet för väst uttalas 3ushba och skrivs ﻋُﺸﺒَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väst består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väst

Alla bokstäver i väst

ﻋُﺸﺒَﺔ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
shin
sh
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för väst består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋُﺸﺒَﺔ och uttalas 3ushba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver