Arabiska för släppa

zajala
ﺯَﺟَﻞَ
släppa – dåtid han
yazjulu
ﻳَﺰﺟُﻞُ
släppa – nutid han

Det arabiska verbet för att släppa skrivs ﺯَﺟَﻞَ och uttalas zajala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺰﺟُﻞُ och uttalas yazjulu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet släppa består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med släppa

Alla bokstäver i släppa

ﺯَﺟَﻞَ
ﺟـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﻞ
 
ـﺰ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
zayn
z
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för släppa består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺯَﺟَﻞَ och uttalas zajala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för släppa

fa3ala blir zajala

Vi har sett att det arabiska ordet för släppa skrivs ﺯَﺟَﻞَ och uttalas zajala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är z, j och l, blir ordet zajala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som släppa

Böjningsformer av släppa

dåtid
nutid
han
zajala
ﺯَﺟَﻞَ
han - dåtid
yazjulu
ﻳَﺰﺟُﻞُ
han - nutid
hon
zajalat
ﺯَﺟَﻠَﺖ
hon - dåtid
tazjulu
ﺗَﺰﺟُﻞُ
hon - nutid
jag
zajaltu
ﺯَﺟَﻠﺖُ
jag - dåtid
'azjulu
ﺃَﺯﺟُﻞُ
jag - nutid