Arabiska för person

mar'
ﻣَﺮﺀ
person – maskulinum singular

Det arabiska ordet för person uttalas mar' och skrivs ﻣَﺮﺀ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet person

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet person består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med person

Alla bokstäver i person

ﻣَﺮﺀ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
ra
r
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för person består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﺀ och uttalas mar'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för person

fa3l blir mar'

Vi har sett att det arabiska ordet för person skrivs ﻣَﺮﺀ och uttalas mar'. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är m, r och ', blir ordet mar'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som person