Arabiska för brandbekämpande, släckande

'iTfaa'iyy
ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ
brandbekämpande, släckande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brandbekämpande, släckande uttalas 'iTfaa'iyy och skrivs ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ.

Förutom grundformen finns brandbekämpande, släckande i:

'iTfaa'iyya
ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻴَّﺔ
brandbekämpande, släckande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet brandbekämpande, släckande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brandbekämpande, släckande består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, fa som skrivs och uttalas f och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brandbekämpande, släckande

Alla bokstäver i brandbekämpande, släckande

ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ
ﻃـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻲ
 
ﻃـ
ـﻔـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻲ
 
ـﺈ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
Ta
T
fa
f
alef
'
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för brandbekämpande, släckande består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ och uttalas 'iTfaa'iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brandbekämpande, släckande

'if3aal blir 'iTfaa'iyy

Vi har sett att det arabiska ordet för brandbekämpande, släckande skrivs ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ och uttalas 'iTfaa'iyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är T, f och ', blir ordet 'iTfaa'iyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brandbekämpande, släckande