Arabiska för ha nytta av

istafaada
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ
ha nytta av – dåtid han
yastafiidu
ﻳَﺴﺘَﻔِﻴﺪُ
ha nytta av – nutid han

Det arabiska verbet för att ha nytta av skrivs ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ och uttalas istafaada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻔِﻴﺪُ och uttalas yastafiidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha nytta av består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha nytta av

Alla bokstäver i ha nytta av

ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
sin
s
ta
t
fa
f
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ha nytta av består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ och uttalas istafaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ha nytta av

dåtid
nutid
han
istafaada
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ
han - dåtid
yastafiidu
ﻳَﺴﺘَﻔِﻴﺪُ
han - nutid
hon
istafaadat
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَﺕ
hon - dåtid
tastafiidu
ﺗَﺴﺘَﻔِﻴﺪُ
hon - nutid
jag
istafadtu
ﺍِﺳﺘَﻔَﺪﺕُ
jag - dåtid
'astafiidu
ﺃَﺳﺘَﻔِﻴﺪُ
jag - nutid