Arabiska för bevara, lämna kvar

'abqaa
ﺃَﺑﻘَﻰ
bevara, lämna kvar – dåtid han
yubqii
ﻳُﺒﻘِﻲ
bevara, lämna kvar – nutid han

Det arabiska verbet för att bevara, lämna kvar skrivs ﺃَﺑﻘَﻰ och uttalas 'abqaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒﻘِﻲ och uttalas yubqii. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bevara, lämna kvar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevara, lämna kvar består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevara, lämna kvar

Alla bokstäver i bevara, lämna kvar

ﺃَﺑﻘَﻰ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﻰ
 
ﺑـ
ـﻘـ
ـﻰ
 
ـﺄ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻰ
 
alif hamza
'
beh
b
qaf
q
a
 
 
Det arabiska ordet för bevara, lämna kvar består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺃَﺑﻘَﻰ och uttalas 'abqaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bevara, lämna kvar

dåtid
nutid
han
'abqaa
ﺃَﺑﻘَﻰ
han - dåtid
yubqii
ﻳُﺒﻘِﻲ
han - nutid
hon
'abqat
ﺃَﺑﻘَﺖ
hon - dåtid
tubqii
ﺗُﺒﻘِﻲ
hon - nutid
jag
'abqaytu
ﺃَﺑﻘَﻴﺖُ
jag - dåtid
'ubqiyu
ﺃُﺑﻘِﻲُ
jag - nutid