Arabiska för ge hus­rum

qaraa
ﻗَﺮَﻯ
ge hus­rum – dåtid han
yaqrii
ﻳَﻘﺮِﻱ
ge hus­rum – nutid han

Det arabiska verbet för att ge hus­rum skrivs ﻗَﺮَﻯ och uttalas qaraa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺮِﻱ och uttalas yaqrii. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet ge hus­rum

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ge hus­rum består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ge hus­rum

Alla bokstäver i ge hus­rum

ﻗَﺮَﻯ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﻰ
 
qaf
q
ra
r
a
 
 
Det arabiska ordet för ge hus­rum består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَﻯ och uttalas qaraa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ge hus­rum

dåtid
nutid
han
qaraa
ﻗَﺮَﻯ
han - dåtid
yaqrii
ﻳَﻘﺮِﻱ
han - nutid
hon
qarat
ﻗَﺮَﺕ
hon - dåtid
taqrii
ﺗَﻘﺮِﻱ
hon - nutid
jag
qaraytu
ﻗَﺮَﻳﺖُ
jag - dåtid
'aqrii
ﺃَﻗﺮِﻱ
jag - nutid