Arabiska för klåda, stickning

namal
ﻧَﻤَﻞ
klåda, stickning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klåda, stickning uttalas namal och skrivs ﻧَﻤَﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klåda, stickning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klåda, stickning

Alla bokstäver i klåda, stickning

ﻧَﻤَﻞ
ﻧـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
nun
n
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för klåda, stickning består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻤَﻞ och uttalas namal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klåda, stickning

fa3al blir namal

Vi har sett att det arabiska ordet för klåda, stickning skrivs ﻧَﻤَﻞ och uttalas namal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är n, m och l, blir ordet namal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klåda, stickning