Arabiska för orkan

hawjaa'
ﻫَﻮﺟَﺎﺀ
orkan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för orkan uttalas hawjaa' och skrivs ﻫَﻮﺟَﺎﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns orkan i:

huuj
ﻫُﻮﺝ
orkan – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orkan består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orkan

Alla bokstäver i orkan

ﻫَﻮﺟَﺎﺀ
ﻫـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
 
ha
h
waw
w
jim
j
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för orkan består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻫَﻮﺟَﺎﺀ och uttalas hawjaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för orkan

fa3laa' blir hawjaa'

Vi har sett att det arabiska ordet för orkan skrivs ﻫَﻮﺟَﺎﺀ och uttalas hawjaa'. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3laa' där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3laa' och ordets rotbokstäver är h, w och j, blir ordet hawjaa'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som orkan