Arabiska för bank, strand

shaTT
ﺷَﻂّ
bank, strand – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bank, strand uttalas shaTT och skrivs ﺷَﻂّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bank, strand består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Ta som skrivs och uttalas T och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bank, strand

Alla bokstäver i bank, strand

ﺷَﻂّ
ﺷـ
ـﻂ
 
ﺷـ
ـﻂ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
shin
sh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för bank, strand består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻂّ och uttalas shaTT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver