Arabiska för armhåla

'ibT
ﺇِﺑﻂ
armhåla – maskulinum singular

Det arabiska ordet för armhåla uttalas 'ibT och skrivs ﺇِﺑﻂ.

Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet armhåla består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas ', beh som skrivs ﺏ och uttalas b och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med armhåla

Alla bokstäver i armhåla

ﺇِﺑﻂ
ﺑـ
ـﻂ
 
ﺑـ
ـﻂ
 
ـﺈ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
alif hamza
'
beh
b
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för armhåla består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺑﻂ och uttalas 'ibT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för armhåla

fi3l blir 'ibT

Vi har sett att det arabiska ordet för armhåla skrivs ﺇِﺑﻂ och uttalas 'ibT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är ', b och T, blir ordet 'ibT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som armhåla