Arabiska för leende

basama
ﺑَﺴَﻤَﺔ
leende – femininum singular

Det arabiska ordet för leende uttalas basama och skrivs ﺑَﺴَﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns leende i:

basamaat
ﺑَﺴَﻤَﺎﺕ
leende – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leende består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leende

Alla bokstäver i leende

ﺑَﺴَﻤَﺔ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
beh
b
sin
s
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för leende består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺴَﻤَﺔ och uttalas basama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för leende

fa3ala blir basama

Vi har sett att det arabiska ordet för leende skrivs ﺑَﺴَﻤَﺔ och uttalas basama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, s och m, blir ordet basama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som leende