Arabiska för stänkande

rashsh
ﺭَﺵّ
stänkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stänkande uttalas rashsh och skrivs ﺭَﺵّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stänkande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, shin som skrivs och uttalas sh och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stänkande

Alla bokstäver i stänkande

ﺭَﺵّ
 
 
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för stänkande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺵّ och uttalas rashsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver