Arabiska för avvisan, förnekelse

jaHd
ﺟَﺤﺪ
avvisan, förnekelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avvisan, förnekelse uttalas jaHd och skrivs ﺟَﺤﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvisan, förnekelse består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, Ha som skrivs och uttalas H och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvisan, förnekelse

Alla bokstäver i avvisan, förnekelse

ﺟَﺤﺪ
ﺟـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
 
jim
j
Ha
H
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avvisan, förnekelse består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺤﺪ och uttalas jaHd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avvisan, förnekelse

fa3l blir jaHd

Vi har sett att det arabiska ordet för avvisan, förnekelse skrivs ﺟَﺤﺪ och uttalas jaHd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, H och d, blir ordet jaHd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avvisan, förnekelse