Arabiska för upplaga

Tab3a
ﻃَﺒﻌَﺔ
upplaga – femininum singular

Det arabiska ordet för upplaga uttalas Tab3a och skrivs ﻃَﺒﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns upplaga i:

Tab3aat
ﻃَﺒﻌَﺎﺕ
upplaga – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upplaga består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upplaga

Alla bokstäver i upplaga

ﻃَﺒﻌَﺔ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
Ta
T
beh
b
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för upplaga består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺒﻌَﺔ och uttalas Tab3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för upplaga

fa3la blir Tab3a

Vi har sett att det arabiska ordet för upplaga skrivs ﻃَﺒﻌَﺔ och uttalas Tab3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet Tab3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som upplaga