Arabiska för karaktärsdrag

Tab3
ﻃَﺒﻊ
karaktärsdrag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för karaktärsdrag uttalas Tab3 och skrivs ﻃَﺒﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns karaktärsdrag i:

Tibaa3
ﻃِﺒَﺎﻉ
karaktärsdrag – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet karaktärsdrag består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med karaktärsdrag

Alla bokstäver i karaktärsdrag

ﻃَﺒﻊ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Ta
T
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för karaktärsdrag består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺒﻊ och uttalas Tab3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för karaktärsdrag

fa3l blir Tab3

Vi har sett att det arabiska ordet för karaktärsdrag skrivs ﻃَﺒﻊ och uttalas Tab3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet Tab3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som karaktärsdrag