Arabiska för skrivare, tryckning

Tibaa3a
ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ
skrivare, tryckning – femininum singular

Det arabiska ordet för skrivare, tryckning uttalas Tibaa3a och skrivs ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skrivare, tryckning i:

Tibaa3aat
ﻃِﺒَﺎﻋَﺎﺕ
skrivare, tryckning – femininum plural
Kategorier: teknik hantverk
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrivare, tryckning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrivare, tryckning

Alla bokstäver i skrivare, tryckning

ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
Ta
T
beh
b
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skrivare, tryckning består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ och uttalas Tibaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrivare, tryckning

fi3aala blir Tibaa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för skrivare, tryckning skrivs ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ och uttalas Tibaa3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet Tibaa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrivare, tryckning