Arabiska för frimärke

Taabi3
ﻃَﺎﺑِﻊ
frimärke – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frimärke uttalas Taabi3 och skrivs ﻃَﺎﺑِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns frimärke i:

Tiwaabi3
ﻃِﻮَﺍﺑِﻊ
frimärke – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frimärke består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frimärke

Alla bokstäver i frimärke

ﻃَﺎﺑِﻊ
ﻃـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻊ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Ta
T
alef
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för frimärke består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺑِﻊ och uttalas Taabi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frimärke

faa3il blir Taabi3

Vi har sett att det arabiska ordet för frimärke skrivs ﻃَﺎﺑِﻊ och uttalas Taabi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet Taabi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frimärke