Arabiska för prisad

mamduuH
ﻣَﻤﺪُﻭﺡ
prisad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för prisad uttalas mamduuH och skrivs ﻣَﻤﺪُﻭﺡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prisad består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, dal som skrivs och uttalas d och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prisad

Alla bokstäver i prisad

ﻣَﻤﺪُﻭﺡ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
mim
m
dal
d
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för prisad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻤﺪُﻭﺡ och uttalas mamduuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prisad

maf3uul blir mamduuH

Vi har sett att det arabiska ordet för prisad skrivs ﻣَﻤﺪُﻭﺡ och uttalas mamduuH. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är m, d och H, blir ordet mamduuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prisad