Arabiska för diversifiering

tanwii3
ﺗَﻨﻮِﻳﻊ
diversifiering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för diversifiering uttalas tanwii3 och skrivs ﺗَﻨﻮِﻳﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet diversifiering består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med diversifiering

Alla bokstäver i diversifiering

ﺗَﻨﻮِﻳﻊ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
nun
n
waw
w
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för diversifiering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨﻮِﻳﻊ och uttalas tanwii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för diversifiering

taf3iil blir tanwii3

Vi har sett att det arabiska ordet för diversifiering skrivs ﺗَﻨﻮِﻳﻊ och uttalas tanwii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är n, w och 3, blir ordet tanwii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som diversifiering