Arabiska för söta

3assala
ﻋَﺴَّﻞَ
söta – dåtid han
yu3assilu
ﻳُﻌَﺴِّﻞُ
söta – nutid han

Det arabiska verbet för att söta skrivs ﻋَﺴَّﻞَ och uttalas 3assala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺴِّﻞُ och uttalas yu3assilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet söta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med söta

Alla bokstäver i söta

ﻋَﺴَّﻞَ
ﻋـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för söta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺴَّﻞَ och uttalas 3assala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för söta

fa33ala blir 3assala

Vi har sett att det arabiska ordet för söta skrivs ﻋَﺴَّﻞَ och uttalas 3assala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, s och l, blir ordet 3assala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som söta

Böjningsformer av söta

dåtid
nutid
han
3assala
ﻋَﺴَّﻞَ
han - dåtid
yu3assilu
ﻳُﻌَﺴِّﻞُ
han - nutid
hon
3assalat
ﻋَﺴَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tu3assilu
ﺗُﻌَﺴِّﻞُ
hon - nutid
jag
3assaltu
ﻋَﺴَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'u3assilu
ﺃُﻋَﺴِّﻞُ
jag - nutid