Arabiska för frånvarande

ghaa'ib
ﻏَﺎﺋِﺐ
frånvarande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frånvarande uttalas ghaa'ib och skrivs ﻏَﺎﺋِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet frånvarande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frånvarande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frånvarande

Alla bokstäver i frånvarande

ﻏَﺎﺋِﺐ
ﻏـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
alef
'
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för frånvarande består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺋِﺐ och uttalas ghaa'ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver