Arabiska för snubblande

3aathir
ﻋَﺎﺛِﺮ
snubblande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snubblande uttalas 3aathir och skrivs ﻋَﺎﺛِﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snubblande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snubblande

Alla bokstäver i snubblande

ﻋَﺎﺛِﺮ
ﻋـ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺮ
 
ayn
3
alef
tha
th
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för snubblande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺛِﺮ och uttalas 3aathir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver