Arabiska för febrig, frenetisk

maHmuum
ﻣَﺤﻤُﻮﻡ
febrig, frenetisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för febrig, frenetisk uttalas maHmuum och skrivs ﻣَﺤﻤُﻮﻡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet febrig, frenetisk består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med febrig, frenetisk

Alla bokstäver i febrig, frenetisk

ﻣَﺤﻤُﻮﻡ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
Ha
H
mim
m
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för febrig, frenetisk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻤُﻮﻡ och uttalas maHmuum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver