Arabiska för delegation

wafd
ﻭَﻓﺪ
delegation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för delegation uttalas wafd och skrivs ﻭَﻓﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns delegation i:

wufuud
ﻭُﻓُﻮﺩ
delegation – maskulinum plural
Kategori: politik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delegation består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delegation

Alla bokstäver i delegation

ﻭَﻓﺪ
ﻓـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺪ
 
waw
w
fa
f
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för delegation består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻓﺪ och uttalas wafd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för delegation

fa3l blir wafd

Vi har sett att det arabiska ordet för delegation skrivs ﻭَﻓﺪ och uttalas wafd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, f och d, blir ordet wafd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som delegation