Arabiska för klia, skava, skrapa

Hakka
ﺣَﻚَّ
klia, skava, skrapa – dåtid han
yaHukku
ﻳَﺤُﻚُّ
klia, skava, skrapa – nutid han

Det arabiska verbet för att klia, skava, skrapa skrivs ﺣَﻚَّ och uttalas Hakka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤُﻚُّ och uttalas yaHukku. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet klia, skava, skrapa

Han kliade sig i huvudet.1
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klia, skava, skrapa består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klia, skava, skrapa

Alla bokstäver i klia, skava, skrapa

ﺣَﻚَّ
ﺣـ
ـﻚ
 
ﺣـ
ـﻚ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
Ha
H
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för klia, skava, skrapa består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻚَّ och uttalas Hakka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av klia, skava, skrapa

dåtid
nutid
han
Hakka
ﺣَﻚَّ
han - dåtid
yaHukku
ﻳَﺤُﻚُّ
han - nutid
hon
Hakkat
ﺣَﻜَّﺖ
hon - dåtid
taHukku
ﺗَﺤُﻚُّ
hon - nutid
jag
Hakaktu
ﺣَﻜَﻜﺖُ
jag - dåtid
'aHukku
ﺃَﺣُﻚُّ
jag - nutid